image banner
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUANG MINH TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 NK 2021-2026
Lượt xem: 58
Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã Quang Minh, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 27/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Quang Minh tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026.

anh tin bai

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm (2021-2025). Dự báo tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phúc tạp, khó lường; bên cạnh những thuận lợi, thời cơ, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhất là ảnh hưởng của tình hình lạm phát suy thoát kinh tế làm cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Song với sự quyết tâm tổ chức thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên, sự tập trung, nỗ lực, đoàn kết của cả hệ thống chính trị cơ sở, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã, nên tình hình kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có kết quả quan trọng...

anh tin bai

Lĩnh vực văn hóa có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; lĩnh vực xây dựng chính quyền và cải cách hành chính tiếp tục được củng cố, từng bước đi vào nề nếp. thực hiện chiến dịch “nhập dữ liệu sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn” sớm hơn so với kế hoạch đề ra; triển khai trang thông tin điện tử xã Quang Minh; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao.

Nguồn: HĐND xã

Thống kê truy cập
  • 5
  • 181
  • 3 782
  • 59847
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị