image banner
CHƠN THÀNH: GIAO LƯU VĂN HÓA- THỂ THAO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2023
Lượt xem: 93
CHƠN THÀNH: Giao lưu văn hóa- thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều tối ngày 20-8, UBND thị xã Chơn Thành, đã tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, thể thao trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023, với tham gia của hơn 500 đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân đến từ xã Quang Minh và xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành. 

Dự có Phó chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Nguyễn Văn Hưng, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thị ủy và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thị xã.
anh tin bai

Tại chương trình bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã được tham gia giao lưu các môn thể thao truyền thống như: đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, đi cà kheo tiếp sức…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tiếp đó giao lưu văn hóa, văn nghệ truyền thống các dân tộc thiểu số, với chủ đề “Sắc màu văn hóa”; Đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 2 xã (Quang Minh và Nha Bích) đã biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc, biểu diễn cồng chiêng, nhảy sạp và nhiều chương trình hát, múa mang đặc trưng riêng của từng đồng bào dân tộc thiểu số…

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Thông qua chương trình nhằm giới thiểu và quảng bá nét đẹp văn hóa của đồng bào khmer, S'tiêng và các dân tộc khác trên địa bàn thị xã Chơn Thành. Đồng thời tạo khí thế vui tươi phấn khởi, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân về ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương

anh tin bai
anh tin bai

                                                                               
 Đỗ Trình

Đỗ Trình
Thống kê truy cập
  • 3
  • 59
  • 1 832
  • 36046
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị