image banner
Quản trị xã Quang Minh
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ CHƠN THÀNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO TẬP HUẤN NĂM 2024
Lượt xem: 217

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BĐD ngày 29/01/2024 của Trưởng Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã và Thông báo số 31/TB-PGD ngày 29/02/2024 của Giám đốc NHCSXH thị xã về việc đào tạo cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách năm 2024 (đó là những đối tượng gồm: cán bộ tổ chức chính trị- xã hội nhận ủy thác cấp xã, Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn).

Nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, năng lực công tác cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã, phường, Ban giảm nghèo , phường, Trưởng ấp, khu phố và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong việc thực hiện các nội dung đã ký ủy thác với NHCSXH và hoạt động của Tổ TK&VV trong việc thành lập Tổ TK&VV, xét duyệt danh sách hộ vay vốn, công khai dân chủ trong bình xét cho vay tại ấp, khu phố đảm bảo đúng đối tượng.

Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Chơn Thành đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác xã, phường tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ kiêm nhiệm, phối hợp thực hiện tín dụng chính sách đợt 1 năm 2024, theo đó đối tượng đào tạo đợt này là Ban quản lý Tổ TK&VV (gồm Tổ trưởng và Tổ phó) trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã Chơn Thành.

anh tin bai

Cán bộ ngân hàng hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ cho BQL Tổ Tiết kiệm và vay vốn 

Tính đến 15/3/2024, phòng giao dịch đã tổ chức được 05 lớp tại 05 xã, phường với 154/359 học viên tham dự, đạt 42,9% kế hoạch đào tạo năm 2024. Các học viên tham dự khóa đào tạo được cán bộ phòng giao dịch NHCSXH thị xã Chơn Thành triển khai những nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa NHCSXH và Ban quản lý tổ TK&VV trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội tại địa phương như: Giới thiệu về các chương trình cho vay hiện nay đang triển khai trên địa bàn; giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV; Hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp, cách ghi hồ sơ, Bảng kê thu lãi thu tiền gửi của tổ viên, biên lai thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm, cách làm hồ sơ các chương trình tín dụng chính sách thường xuyên trên địa bàn,… Bên cạnh đó, NHCSXH thị xã đã triển khai một số văn bản mới của Chính phủ liên quan đến tín dụng ưu đãi thực hiện tại NHCSXH. Ngoài ra, các sản phẩm dịch vụ về chuyển đổi số cũng được NHCSXH triển khai như triển khai dịch vụ Vbsp SmartBanking, hướng dẫn cách thức đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile Banking đến các khách hàng.

Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH thị xã tiếp tục đào tạo tại 07 xã, phường và đào tạo cho cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cấp xã, Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn, đảm bảo trong năm 2024 hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Việc tổ chức các lớp đào tạo trên, tin rằng Ban quản lý tổ Tiết kiệm và vay vốn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, am hiểu về các chế độ chính sách chương trình vay vốn của NHCSXH, là tuyên truyền viên và luôn là cánh tay nối dài của NHCSXH tại địa phương.

Nguồn: PGD NHCSXH thị xã
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713603139

Email: xqm.txct@binhphuoc.gov.vn

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị