image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy

  Họ tên: Trần Quang Đức

  Ngày, tháng, năm sinh: 1963

  Điện thoại: 0908200959

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

  Họ tên: Vũ Văn Toàn

  Ngày, tháng, năm sinh: 1972

  Điện thoại: 0913670039

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

  Họ tên: Nguyễn Văn Luyện

  Ngày, tháng, năm sinh: 1981

  Điện thoại: 0946063948

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

  Họ tên: Vũ Văn Toàn

  Ngày, tháng, năm sinh: 1972

  Điện thoại: 0913670039

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch HĐND xã

  Họ tên: Trần Thanh Ngọc

  Ngày, tháng, năm sinh: 1985

  Điện thoại: 0985114200

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

  Họ tên: Nguyễn Văn Luyện

  Ngày, tháng, năm sinh: 1981

  Điện thoại: 0946063948

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch UBND xã

  Họ tên: Drênh Thị Hạnh

  Ngày, tháng, năm sinh: 1978

  Điện thoại: 0978600803

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch MTTQ xã

  Họ tên: Bùi Văn Minh Thường

  Ngày, tháng, năm sinh: 1985

  Điện thoại: 0834165696

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã

  Họ tên: Tạ Đình Cường

  Ngày, tháng, năm sinh: 1981

  Điện thoại: 0937137375

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Công an xã

  Họ tên: Võ Minh Triều

  Ngày, tháng, năm sinh: 1973

  Điện thoại: 0949255777

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

  Họ tên: Lâm Thị Mỹ Tiên

  Ngày, tháng, năm sinh: 1988

  Điện thoại: 0966058872

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Chủ tịch hội Nông dân

  Họ tên: Trần Quang Sắc

  Ngày, tháng, năm sinh: 1986

  Điện thoại: 0989737042

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Bí thư Đoàn Thanh niên xã

  Họ tên: Trương Thị Khánh Ninh

  Ngày, tháng, năm sinh: 1991

  Điện thoại: 0397517687

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Chủ tịch hội Cựu chiến binh

  Họ tên: Nguyễn Đức Ngạn

  Ngày, tháng, năm sinh: 1965

  Điện thoại: 0983637429

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Công chức Văn phòng - Thống kê

  Họ tên: Đặng Duy Thắng

  Ngày, tháng, năm sinh: 1981

  Điện thoại: 0977892539

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Công chức Văn phòng - Thống kê xã

  Họ tên: Châu Thị Ánh

  Ngày, tháng, năm sinh: 1985

  Điện thoại: 0342180234

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

  Họ tên: Nguyễn Văn Thành

  Ngày, tháng, năm sinh: 1978

  Điện thoại: 0909935713

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. Công chức Địa chính - Môi trường

  Họ tên: Chang Sray Ly A

  Ngày, tháng, năm sinh: 1976

  Điện thoại: 0986904946

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  12. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên: Trần Thị Hường

  Ngày, tháng, năm sinh: 1982

  Điện thoại: 0917163889

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  13. Công chức Văn hóa Xã hội

  Họ tên: Nguyễn Thị Thùy Dung

  Ngày, tháng, năm sinh: 1987

  Điện thoại: 0911117115

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  14. Công chức Văn hóa Xã hội

  Họ tên: Nguyễn Đình Trị

  Ngày, tháng, năm sinh: 1978

  Điện thoại: 0989238339

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  15. Công chức Địa chính - Xây dựng

  Họ tên: Nguyễn Văn Thưởng

  Ngày, tháng, năm sinh: 1969

  Điện thoại: 0915622039

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713603139

Email: xqm.txct@binhphuoc.gov.vn

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị