image banner
Quản trị xã Quang Minh
QUANG MINH THAM DỰ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
Lượt xem: 1212

Quang Minh tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU, ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cốt lõi, những điểm mới các Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII.

Ngày 04/12/2023, Đảng ủy xã Quang Minh tham gia Hội nghị trực tuyến có 70 cán bộ, đảng viên tham dự. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Quang Đức, Bí thư đảng ủy xã.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Qua 1 ngày làm việc nghiêm túc, Hội nghị đã được nghe báo cáo viên triển khai các chuyên đề "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương tám khóa XIII./.

(nguồn tin Đảng ủy xã)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713603139

Email: xqm.txct@binhphuoc.gov.vn

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị