image banner
Quản trị xã Quang Minh
Chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện: Nâng hiệu quả quản lý vốn tín dụng chính sách.
Lượt xem: 222
anh tin bai

Bà Đoàn Thị Thu Hồng- Chủ tịch UBND xã Nha Bích- Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã

tham gia họp giao ban tại phiên giao dịch xã Nha Bích

Sau hơn 9 năm thực hiện chủ trương bổ sung chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) cấp huyện, 100% chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã đã phát huy tốt vai trò của chính quyền trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi ở cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hầu hết các hoạt động của NHCSXH đều diễn ra ở cơ sở như: giao dịch, tuyên truyền, quản lý vốn… Do vậy, chủ tịch UBND xã có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý nguồn vốn. Tuy nhiên, trước đây, chủ tịch UBND xã chỉ tham gia các hoạt động của NHCSXH như: chứng thực hồ sơ, xử lý nợ, tham gia các ý kiến về quản lý nợ…, việc tham gia đó chưa có sự ràng buộc nên vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã chưa cao. Khi là thành viên chính thức của Ban đại diện cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã được phân công nhiệm vụ quản lý vốn tại địa bàn mình quản lý, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch xã cũng như các cuộc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.

Xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành là một trong những xã thực hiện tốt công tác quản lý vốn và triển khai các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Đến nay, tổng dư nợ toàn xã đạt hơn 53 tỷ đồng, với trên 917 hộ còn dư nợ, đặc biệt, xã không có nợ quá hạn, toàn xã có 17 Tổ tiết kiệm và vay vốn (Tổ TK&VV) đều xếp loại tốt. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng và UBND xã, đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Bà Đoàn Thị Thu Hồng- Chủ tịch UBND xã Nha Bích cho biết: Là thành viên Ban đại diện HĐQT cấp huyện, tôi sẽ thường xuyên tham gia họp giao ban với NHCSXH tại xã. Ngoài ra, tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã để kịp thời nắm bắt chính sách tín dụng mới, có ý kiến, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình tín dụng chính sách để được kịp thời tháo gỡ. Thường xuyên chỉ đạo Ban giảm nghèo xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, xác nhận đúng đối tượng được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách; tổ chức phân bổ vốn đến các ấp, đồng thời chỉ đạo trưởng ấp, Ban quản lý Tổ TK&VV phối hợp với các Hội đoàn thể họp bình xét cho vay công khai, dân chủ hơn qua đó chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng; gắn các phong trào làm kinh tế của hộ gia đình với việc phát động trong cộng đồng khu dân cư....qua đó từng bước làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế, xã hội ở địa phương.

Chủ trương bổ sung chủ tịch UBND cấp xã vào Ban đại diện HĐQT cấp huyện được thực hiện từ năm 2015. Từ đó đến nay, chủ tịch UBND cấp xã trên địa bàn thị xã đã khẳng định được trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động tín dụng chính sách ở cơ sở. Đặc biệt, khi chủ tịch UBND cấp xã tham gia Ban đại diện, các chương trình tín dụng được gắn với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của xã như: các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…Qua đó, hoạt động của NHCSXH được triển khai ở cơ sở thiết thực, hiệu quả, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Cùng với đó, từ khi Chủ tịch UBND cấp xã được bổ sung vào Ban đại diện HĐQT cấp huyện, các biện pháp quản lý vốn như: đôn đốc, thu hồi nợ quá hạn, xử lý các vấn đề phát sinh, xác minh các trường hợp hộ vay bị rủi ro… được thực hiện quyết liệt. Đối với việc bình xét đối tượng vay, chủ tịch UBND xã chỉ đạo sát sao các tổ chức hội, đoàn thể xã, các ấp, khu phố, Tổ tiết kiệm và vay vốn nên việc phối hợp bình xét công khai, dân chủ, đảm bảo nguồn vốn cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, việc bố trí nơi giao dịch thuận tiện, đảm bảo hoạt động giao dịch tại xã diễn ra an toàn và hiệu quả.

Có thể khẳng định, từ khi Chủ tịch UBND xã tham gia Ban đại diện, vai trò, trách nhiệm quản lý vốn của UBND cấp xã được phát huy hiệu quả. Trong toàn thị xã, các chương trình vốn được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn; các Tổ Tiết kiệm và vay vốn được củng cố kịp thời. Chất lượng tín dụng từng bước nâng cao. Hiện nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai trên địa bàn thị xã là 344.5 tỷ đồng, trong đó, nợ quá hạn chỉ còn 20 triệu đồng chiếm tỷ lệ 0,006% tổng dư nợ (có 8/9 xã, phường không có nợ quá hạn).

 

Nguồn: NHCSXH thị xã
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713603139

Email: xqm.txct@binhphuoc.gov.vn

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị