image banner
Quản trị xã Quang Minh
Hiệu quả từ việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội ở thị xã Chơn Thành
Lượt xem: 223

Ngày 22/11/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ thị nêu rõ, tín dụng chính sách xã hội là một giải pháp sáng tạo, có tinh thần nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Qua gần 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, trên địa bàn thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua đó, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. 

anh tin bai

Khách hàng được giải ngân từ nguồn vốn ngân sách  thác địa phương

Chỉ thị 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có tác động mạnh mẽ, tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã thống nhất quan điểm về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội tại địa phương. Với phương thức “giao dịch tại nhà - giải ngân, thu nợ tại xã”, đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và các tổ chức chính trị - xã hội đang quản lý 122 tổ Tiết kiệm và vay vốn tại tất cả các thôn, ấp, tổ dân phố trên địa bàn thị xã; đồng thời, tổ chức giao dịch tại 09/09 điểm giao dịch ở các xã, phường. Các tổ giao dịch tại xã được trang bị đầy đủ điều kiện hoạt động của một ngân hàng bảo đảm an ninh, an toàn cho phiên giao dịch; cung cấp dịch vụ tiết kiệm cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác, đã thực hiện hơn 99% khối lượng giá trị giao dịch ngay tại xã.

Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% ấp, tổ dân phố của xã, phường trên địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận với đồng vốn tín dụng nhanh chóng, kịp thời, thuận lợi. Bên cạnh đó, Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đặc biệt là Chủ tịch UBND các xã, phường tham gia thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thị xã đã thực sự quan tâm đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo sát sao đến các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đối với chất lượng tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã hoạt động giao dịch tại xã.

Trong giai đoạn 2014-2024, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn thị xã đã tăng từ 2,2 tỷ đồng lên 15,2 tỷ đồng giúp tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 500 lượt lao động được vay vốn.

Đặc biệt từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, hàng năm UBND thị xã Chơn Thành đều quan tâm dành một phần nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH thị xã để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đến nay UBND thị xã đã chuyển hơn 15 tỷ đồng từ ngân sách sang Ngân hàng CSXH thị xã thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã, góp phần tăng tỷ lệ hộ được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo an sinh xã hội. 

Để Chỉ thị 40 tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực trong cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về tín dụng chính sách. Đồng thời, xác định nhiệm vụ chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế để bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã, đồng thời tạo điều kiện tối đa cho hoạt động của NHCSXH trên địa bàn để chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung các nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước về một đầu mối NHCSXH quản lý; tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Chơn Thành
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUANG MINH

Địa chỉ : xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713603139

Email: xqm.txct@binhphuoc.gov.vn

Chịu trách nhiệm : UBND xã Quang Minh

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị